Integritetspolicy

Skydd av din integritet: 

  • Vi tar behandlingen av dina personuppgifter på största allvar.
  • Vi följer gällande lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och försäkrar en rättvis och transparant behandling av personuppgifter.
  • Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hemsidor lantillalla.se och mobilapplikationer "Låna pengar" utskick av nyhetsbrev via e-post, webbläsares pushnotiser eller per post om allmänna villkor på lånemarknaden, privatekonomi och uppdaterade listor över lån med långivare som samarbetar med oss.

Behandling av dina personuppgifter:

  • Vi inhämtar och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål.
  • Vi inhämtar endast relevanta och nödvändiga personuppgifter.
  • Vi inhämtar ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter.
  • Vi avslöjar inte dina personuppgifter utan ditt samtycke.
  • Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga.

Webbplatsen lantillalla.se och mobilapplikationen "Låna pengar" behandlar endast personuppgifter om dig som är relevanta, adekvata och nödvändiga för att uppnå de syften som anges ovan vad gäller den specifika behandlingen. Vi kommer inte att behandla ytterligare information än vad som är nödvändigt för att uppnå det specifika syftet. Vi behandlar även dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Vi kommer endast att samla in, lagra och behandla personuppgifter om dig för de ändamål som anges ovan eller för andra juridiska, kommersiella ändamål. Vi samlar in, lagrar och behandlar endast så kallade allmänna personuppgifter enligt ovan.

Ditt samtycke är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlades in, behandlades och lagrades.